1% podatku dla naszego klubu

1 procent 2016

Majc na celu pomaganie modym, utalentowanym sportowcom i aktywne wspieranie ich rozwoju w naszym klubie.
Moecie Pastwo pomc naszym modym zawodnikom w realizacji swoich celw poprzez przekazanie naszej organizacji 1% swojego podatku.

Nasz klub dziaa w porozumieniu z fundacj ?Modzi-Modym?www.fsmm.pl, ktra jest organizacj poytku publicznego wpisan do Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem0000270261. Wystarczy poda ten numer oraz dodatkowo cel szczegowy 1%:JUDO OLIMPIA ELBLG 317w zeznaniu podatkowym za rok 2017 a kwota 1% Pastwa podatku trafi na konto fundacji przelewem bezporednio od Urzdu Skarbowego.

Dzikujemy!

 
(c) 2009-2011 Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Judo Elbląg